Hệ phụ kiện

Hệ phụ kiện kim khí: ảnh hưởng rất lớn tới công năng sử dụng, độ bền và tính năng thẩm mỹ của sản phẩm. Tùy thuộc vào từng loại cửa nên sử dụng các loại phụ kiện khác nhau. Một bộ phụ kiện thường có các thành phần chính sau:

Bản lề ( 2D, 3D, chữ A, bản lề cánh nối cánh,…)

Tay nắm ( có khóa hoặc không có khóa, tay nắm âm )

Lõi khóa Bộ phận khác Thanh khóa (thanh gear )

Thanh truyền lực ( shoot liều )

Con hãm

Chốt gạt

phu kien cua nhua uPVC, cua nhua loi thep