Cửa đi mở trượt

Phù hợp với những ngôi nhà bịhạn chế về không gian mở.

Cách âm, cách nhiệt kémhơn cửa đi mở quay.

Giá thành thấp hơn các loại cửa đi khác.