Cửa đi mở quay

Kiểu cửa sử dụng bản lề 2D, 3D, khóa đa điểm.

Cách âm cách nhiệt tốt.

Tận dụng tối đa không gian thoáng của ô cửa